Hyundai Porter H150
Giá: 375.000.000 ₫
Hyundai New Mighty N250SL
Giá: 490.000.000₫
Hyundai New Mighty 75S
Giá: 660.000.000 ₫
Hyundai New Mighty 110XL
Giá: 760.000.000 ₫
Hyundai Mighty EX8 GTL
Giá: Từ 696.000.000 ₫
Hyundai HD240 15 Tấn
Giá: 1.674.000.000 ₫
Hyundai HD260 15 Tấn
Giá: 1.928.000.000 ₫
Hyundai HD320 17 Tấn
Giá: 2.295.000.000 ₫
Hyundai HD270 Tự Đổ
Giá: 2.173.000.000 ₫
Hyundai HD270 Trộn Bê Tông
Giá: 1.989.000.000 ₫
Hyundai H1000 Đầu Kéo
Giá: 1.999.000.000₫
Hyundai Solati 16 Chỗ
Giá: 950.000.000 VNĐ